+421 908 882 110 info@autopozicovna-mb.sk

Podmienky prenájmu

Doklady potrebné na uzavretie zmluvy:

Fyzické osoby:

 • občiansky preukaz, cestovný pas
 • vodičský preukaz – platnosť min.2 roky
 • vek vodiča min. 23 rokov

Právnické osoby:

 • občiansky preukaz, cestovný pas
 • vodičský preukaz – platnosť min.2 roky
 • vek vodiča min. 23 rokov
 • výpis z obchodn0ho registra alebo živnostenský list nie starší ako 3 mesiace

Platobné podmienky:

Fyzické osoby:

 • platba za prenájom je realizovaná pri preberaní vozidla
 • platbu možno uskutočnit kreditnou kartou alebo v hotovosti

Právnické osoby:

 • kreditnou kartou alebo v hotovosti
 • prevodom na účet pri splnení všetkých dohodnutých podmienok

Záloha za vozidlo sa skladá pri preberaní vozidla.

Dlžka nájmu

Minimálna dlžka nájmu je 1 deň, t.j. 24 hodín. V zmluve sa doba prenájmu účtuje počtom dní.

Prekročenie doby

V prípade prekročenia doby prenájmu vozidla (ak nebolo dohodnuté inak) o jednu hodinu je účtovaný další deň prenájmu.