+421 908 882 110 info@autopozicovna-mb.sk

bezpečnosť , komfort, kvalita

Pre zabezpečenie našich služieb ponúkame iba nové vozidlá, pod ktoré spadá 2-ročná záruka a asistenčné služby.

Potrebujete vycestovať do zahraničia ?

Naša spolčnosť vám taktiež ponúka medzinárodnú prepravu osôb v rámci štátov
EU. Hlavnou prioritou je spokojnosť zákazníka a preto na prepravu používame
komfortné a bezpečné 8-miestne vozidlá Mercedes Benz.

POHODLNE RÝCHLO A BEZPEČNE

Cena za prepravu zavisí od cieľu vašej cesty.

Chcem kalkuláciu.

Prenájom auta už od 39 € / deň

Pristavenie auta na dohodnutú adresu, plná nádrž, nové a pravidelné servisované vozidlá...
Cenník

Požičovna áut

v Bratislave

Doklady potrebné na uzavretie zmluvy

Fyzické osoby:

 • občiansky preukaz, cestovný pas
 • vodičský preukaz – platnosť min.2 roky
 • vek vodiča min. 23 rokov

Doklady potrebné na uzavretie zmluvy

Právnické osoby

 • občiansky preukaz, cestovný pas
 • vodičský preukaz – platnosť min.2 roky
 • vek vodiča min. 23 rokov
 • výpis z obchodn0ho registra alebo živnostenský list nie starší ako 3 mesiace

Dlžka nájmu

Minimálna dlžka nájmu je 1 deň, t.j. 24 hodín. V zmluve sa doba prenájmu účtuje počtom dní.

V prípade prekročenia doby prenájmu vozidla (ak nebolo dohodnuté inak) o jednu hodinu je účtovaný ďalší deň prenájmu.

Platobné podmienky

Fyzické osoby:

 • platba za prenájom je realizovaná pri preberaní vozidla
 • platbu možno uskutočnit kreditnou kartou alebo v hotovosti

Záloha za vozidlo sa skladá pri preberaní vozidla.

Platobné podmienky

Právnické osoby:

 • kreditnou kartou alebo v hotovosti
 • prevodom na účet pri splnení všetkých dohodnutých podmienok

Záloha za vozidlo sa skladá pri preberaní vozidla.

V cene vozidla je zahrnuté

 • zákonné a havaríjne poistenie v Alianz-SP
 • asistenčné služby
 • cestná daň
 • diaľničné nálepky Slovenskej republiky
 • snehové reťaze (v zimnom období)
 • pristavenie a odovzdanie vozidla v Bratislavskom kraji